EN БГ
  Начало |  Профил |  Специализации |  Екип | Новини |  Контакт | Карта
Контакт
D & P
Адвокатска кантора

бул. "Цар Борис III" 85
1612 София
България
fax Телефон:  (+359 2) 981 22 21
phone Факс: (+359 2) 986 23 25

http://www.lawoffice-bg.com


BEYOND THE LEGAL EXPERTISE
 

Партньори

Drs. A.A. (Ton) Wouters

 

Ton Wouters е международен данъчен адвокат и експерт, и работи като консултант на големи международни компании. Член е на Холандската асоциация на данъчните адвокати. Има голям опит в създаване на смесени партньорски дружества между Холандски и Български предприятия и повече от 5 години консултира клиенти в Източна Европа, като един от неговите партньори е D & P.

Работни езици: нидерландски, английски, френски, български.

Катя Тричкова

 

Катя Тричкова работи като асоцииран партньор в D & P от създаването на правната кантора. Тя е правен експерт, специализирал в областта европейското и екологичното законодателство. Има предишен опит като консултант по муждународни проекти в областта на околната среда и хармонизирането на националното законодателство с европейското право, както и в подготовката на правни анализи по широк кръг от въпроси. Нормотворчески опит. Специализации в страната и чужбина.

Работни езици: английски, френски, руски.

Инж. Надежда Димитрова-Желева

 

Инж. Надежда Димитрова-Желева е Строителен инжинер, Магистър по Водоснабдителни мрежи и съоражения в УАСГ, град София. Магистър ПГС. Работи като отговорник-направление Промишлено и гражданско строителство в екипа на Строителна и инвестиционна компания "Прометей ДД". Консултант на екипа на D & P в областта на строителството и недвижимите имоти. Владее английски и френски език.

 

ПАМБ

Адвокат Свилена Димитрова е от основателите на Професионалната асоциация на медиаторите в България. Сдружението има за цел да направи желана и достъпна медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове.

Към сдружението има Център за решаване на спорове.

 

ULN

United Legal Network

 

GEMME

European Association of Judges for Mediation

 
 

  Created by 

Disclaimer